Vertikal og horisontal slørinjektion

Efterfølgende tætning af bygningsdele, der ikke længere er tilgængelige på grund af nabobyggeri eller lignende (som tunneller, underjordiske parkeringsanlæg, og elevatorskakte) tætnes som regel ved hjælp af slørinjektion. Illustrationen ovenfor viser det nederste af en elevatorskakt, som efterfølgende er tætnet horisontalt (under soklen) og vertikalt (på væggene) mod opstigende grundvand.

I et kvadratisk, fladecentreret mønster gennembores konstruktionsdelen af huller, der forsynes med standardpakninger. Injektionen sker i flere trin gennem pakningerne og frembringer på positivsiden (ydersiden) kegleformede jordbefæstelser som adskiller konstruktionsdelen fra grundvandet. Injektionen udføres med KÖSTER Injektionsgel G4, som til dette anvendelsesformål er godkendt fra Deutschen Institut für Bautechnik, i form af en "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung".

Slørinjektion i konstruktionsdele af hulrumssten, teglsten med perforeringer, gasbeton eller dobbeltmurværk, kræver anvendelse af speicielle pakninger. Disse kaldes injektionslanser er meget lange pakninger som forbigår hulrum inde i væggen og først frigiver injektionsmaterialet i jorden på ydersiden af konstruktionsdelen.

Angivelserne i produkternes brochurer er gældende.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America